RO EN
Logo EU Logo GOV RO Logo Infrastrcuturi
Logo
Centru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici în România
Centru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici în România

Informații

Proiectul RECENT-AIR va contribui la creşterea capacităţii de cercetare, dezvoltare și inovare a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC), prin dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii existente și prin crearea unei infrastructuri noi de cercetare la UAIC, aliniată standardelor internaţionale, destinată monitorizării şi analizei factorilor de mediu, în vederea prevenirii şi gestionării durabile a riscurilor induse de schimbările climatice asupra resurselor.

RA-01 RA-02 RA-03 RA-04 RA-05 RA-06 RA-07 RA-08 RA-09 RA-10

TESTIMONIAL

Înființarea acestei rețele noi de laboratoare, în cinci locații georgrafice distincte, va reprezenta răspunsul firesc la nevoile de cercetare, de înaltă calitate, cu privire la riscurile și calitatea mediului ambiant, în contextul actual, dar și un portal de conectare a activităților de CDI din instituțiile publice cu nevoia de servicii inovative în beneficiul sectorului privat sau al diverselor comunități.

Prof. univ. dr. habil. Cecilia ARSENE, Director proiect RECENT AIR, UAIC
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați:http://www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României